Kennis en diensten

De VLK verstrekt ledenbedrijven informatie over de laatste ontwikkelingen op het gebied van veilig werken, stoffenwetgeving en ontwikkelingen in de bouwregelgeving. Deze informatie is alleen toegankelijk met een login.

Arbeid

Bij de lijm- en kitindustrie staat gezond en veilig werken hoog in het vaandel. Lees meer over veilig werken en de arbocatalogus voor de lijm- en kitindustrie.

Stoffen

Een mengsel moet zo veilig mogelijk worden geproduceerd, in de handel gebracht en gebruikt. Op Europees niveau zijn hierover afspraken gemaakt in REACH.
Binnen Europa zijn ook afspraken gemaakt over de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen. Dit staat in de CLP-verordening.
Stoffen en mengsels die biociden bevatten, moeten voldoen aan de Europese Biocidenverordening.

Markt

Wat zijn de trends in de bouwmarkt en welke internationale ontwikkelingen zijn er? Lees er meer over in de rapportages van onderzoeksbureaus.

Sinds 2012 is CE-markering verplicht voor veel bouwproducten die in de Europese Unie op de markt komen. Lees meer over CE-markering en de lijm- en kitindustrie.