Verspreiding veiligheidsinformatie

VeiligmetVerf.nl zorgt voor de verzending van veiligheidsinformatiebladen door de keten heen. De veiligheidsinformatie gaat van de fabrikant -> naar de groothandel -> naar de professionele eindgebruiker (schilder of applicateur). Bij de aanschaf van verf, evenals lijmen en kitten, ontvangen professionele gebruikers automatisch de veiligheidsinformatiebladen.

Professionele gebruikers van verfproducten ontvangen de veiligheidsinformatiebladen die ze hebben gekocht automatisch via VeiligmetVerf.nl.
- Als u het product voor de eerste keer bestelt, ontvangt u het veiligheidsinformatieblad.
- Als de samenstelling van dat product is veranderd, ontvangt u een update van het veiligheidsinformatieblad.
Zie ook 'waarom een veiligheidsinformatieblad'


REACH
(Europese Verordening EG/1907/2006, artikel 31) verplicht fabrikanten en groothandelaren om aan professionele klanten het veiligheidsinformatieblad te verstrekken van producten die gevaarlijke stoffen bevatten. Verfleveranciers en ook leveranciers van lijmen en kitten gebruiken VeiligmetVerf.nl om veiligheidsinformatiebladen te versturen.
Professionele gebruikers van deze producten zijn wettelijk verplicht de veiligheidsinformatiebladen bij zich te hebben op de projectlocatie. Inspectie SZW controleert hierop.