VLKgevel_vk.jpg

Energie-efficiƫnt, solide en circulair

Duurzaam bouwen

Verduurzaming is cruciaal en is van invloed op alle aspecten van een bedrijf; uiteenlopend van duurzaam ondernemen, energie-efficiency tot het gebruik van duurzame grondstoffen en producten. De bijdrage van lijmen en kitten in de gebruiksfase is ook van belang, zoals duurzaam onderhoud.

Environmental Product Declaration

De mate van duurzaamheid van een product wordt idealiter bepaald aan de hand van wetenschappelijke meetmethodes. Een Environmental Product Declaration (EPD) is een verklaring die is opgesteld volgens internationaal vastgestelde normen, zoals ISO 14025, EN 15804. In de EPD staat voor het specifieke product beschreven welke impact het tijdens zijn levenscyclus heeft op het milieu.

Duurzaam onderhoud

Het Bouwbesluit 2012 schrijft het maken van een milieuprestatie van gebouwen (MPG) voor. Er wordt niet dan gekeken naar de milieuprestatie van afzonderlijke producten, maar naar de milieuprestatie van het bouwwerk als geheel. De Nationale Milieudatabase vormt in Nederland de basis om de duurzaamheid van bouwwerken te bepalen, gebaseerd op LCA-gegevens.
Met GPR Gebouw wordt de duurzaamheid gemeten van bestaande bouw, nieuwbouw en grootschalige renovatie van woning- en utiliteitsbouw. GPR Onderhoud verschaft inzicht in de milieubelasting van onderhoudsscenario’s.