VLKgevel_vk.jpg

Energie-efficiƫnt, solide en circulair

Wat doet de VLK?

Wilt u kennismaken met de VLK of lid worden? Vul dan het contactformulier in.

1. Lobby voor collectieve belangen
Ten behoeve van de ontwikkeling, productie en verkoop van lijmen en kitten in Nederland, maakt de VLK zich sterk voor realistische wet- en regelgeving. De VLK bewaakt de belangen van de sector bij de overheid en maatschappelijke organisaties. Als lid van de brancheorganisatie hoort u als een van de eersten over wijzigingen in wet- en regelgeving, zoals REACH, CLP, Biocidenverordening en de Nederlandse bouwwetgeving.
Veel nieuwe ontwikkelingen worden afgesproken in Brussel, zodat de VLK en de aangesloten bedrijven lid zijn van de Europese koepelorganisatie FEICA.

2. Kennis delen
De VLK filtert relevante informatie en verspreidt het onder de leden via de website en de digitale nieuwsbrief. Ledenbedrijven kunnen ook kant-en-klare handleidingen raadplegen via de ledensite. De VLK heeft bovendien twee technische werkgroepen waar de leden informatie uitwisselen over ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving; normering; veiligheid, gezondheid en milieu. Voor de gebruikers van lijmen en kitten ontwikkelt de VLK leaflets met achtergrondinformatie en praktische tips.

3. Helpdesk
De VLK heeft een helpdesk voor wet- en regelgeving. VLK-leden kunnen hier terecht met vragen over Europese en Nederlandse wet- en regelgeving, zoals de Construction Products Regulation (CPR), het Bouwbesluit en CE-markering. Ledenbedrijven kunnen daarnaast bij de helpdesk aankloppen met vragen over REACH, CLP, biociden en andere stoffen en over transport- en productielocatiezaken.

4. Praktische ondersteuning
De VLK geeft de leden praktische ondersteuning op gemeenschappelijke thema’s. Zo biedt de VLK het gebruik van de webapplicatie Veilig met Lijmen en Kitten. Via het distributiesysteem van deze site worden veiligheidsinformatie door de keten heen gestuurd. Applicateurs krijgen zo de veiligheidsinformatiebladen toegestuurd die ze nodig hebben om hun werk veilig te uit te voeren.

5. Inzicht in marktontwikkelingen
De Sectie Vloerlijmen & Egalisatiemiddelen en de Sectie Tegellijmen hebben een benchmark over de ontwikkelingen in de marktsegmenten waarin ze actief zijn. Een gerenommeerde partij verzorgt deze benchmark voor de secties. Ieder kwartaal krijgen de ledenbedrijven een rapportage over de marktontwikkelingen.

6. Positief imago en vertrouwen
Vanwege onze overkoepelende positie is de VLK het aangewezen orgaan om informatie over de lijm- en kitindustrie te verspreiden. De VLK brengt breed onder de aandacht op welke wijze lijmen en kitten (onzichtbaar) bijdragen aan het comfort in onze leefwereld.

 

Wat kost het VLK-lidmaatschap?

De contributie voor de Vereniging Lijmen en Kitten (VLK) is voor alle leden gelijk (flat fee). Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillen tussen ledenbedrijven die in Nederland produceren en ledenbedrijven die in het buitenland produceren of opereren als importeur/handelaar. De contributie is inclusief het lidmaatschap van FEICA, de Europese brancheorganisatie voor de lijm- en kitindustrie.
Meer weten? Vul dan het contactformulier in.