Wie is de VLK?

De Vereniging Lijmen en Kitten (VLK) is de brancheorganisatie voor de lijm- en kitindustrie. Deze industrietak werkt met name business to business met als belangrijkste sectoren industrie en bouw. De VLK vertegenwoordigt naar schatting ca. 75% van de lijm- en kitverkopen in Nederland.
Met alle activiteiten werkt de VLK aan de volgende missie:
 De VLK vertegenwoordigt de lijm- en kitindustrie in Nederland en bewaakt een Europees level playing field voor haar technische en economische belangen.

Voor de aangesloten bedrijven is de VLK:

 • aanspreekpunt voor de overheid, overheidsorganen zoals inspecties, maatschappelijke organisaties, gebruikers in de markt en andere belanghebbenden
 • woordvoerder voor de industrietak voor werkbare wet- en regelgeving, in Europees en nationaal verband
 • informatiebron en helpdesk voor wet- en regelgeving inzake stoffen, zoals REACH, CLP en inzake bouwzaken, zoals CPR, CE-markering
 • bewaker van het imago van lijmen en kitten, en van de lijm- en kitindustrie
 • facilitator van kennisdeling en netwerken
Download de VLK-flyer

Europa

Wet- en regelgeving komt op Europees niveau tot stand. De VLK is daarom lid van de Europese organisatie voor lijmen en kitten: Fédération Européenne des Industries de Colles et Adhésifs (FEICA). De VLK en haar leden nemen actief deel aan de FEICA-werkgroepen.
De VLK onderhoudt daarnaast ook nauw contact met zusterorganisaties, waaronder de Industrie Verband Klebstoffe (IVK).

VLK-organisatie

Ledenvergadering en bestuur

Het bestuur van de VLK is een afspiegeling van de aangesloten ledenbedrijven. Bestuurders worden benoemd voor een termijn van drie jaar en kunnen daarna worden herbenoemd. VLK's Ledenvergadering kiest de bestuurders uit hun midden. Het bestuur van de VLK bestaat uit:

 • Wybren de Zwart (Saba Dinxperlo BV) - voorzitter
 • Dirk Breeuwer (Forbo Eurocol)
 • Gertjan van Dinther (Soudal BV) - penningmeester
 • Rob de Kruijff (Sika Nederland BV)
 • Gerrit Jonker (Omnicol)
Secties en commissies

Directeuren, managers en experts trekken nauw op met het VLK-bureau bij de uitvoering van de activiteiten. De VLK kent een aantal sectoren en (technische) commissies:

 • Sectie Vloerlijmen en Egalisatiemiddelen
 • Sectie Tegellijmen
 • Sectie Kitten
 • Commissie gevaarlijke stoffen
 • Technische commissie kitten
 • Technische commissie tegellijmen

Deelname aan VLK-vergaderingen staat alleen open voor leden van de brancheorganisatie.

VLK-bureau

Lijmen en kitten zijn mengsels, net als verf en drukinkt. De VLK werkt dan ook samen met de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF). De VVVF verzorgt het branchemanagement voor de VLK en VLK-leden kunnen deelnemen aan industriebrede werkgroepen en bijeenkomsten van de VVVF.

De oprichtingsdatum van de VLK, ontstaan uit de fusie van VNL en de VNVI in 2010, is 1992.