VLKgevel_vk.jpg

Energie-efficiƫnt, solide en circulair

Wie is de VLK?

De Vereniging Lijmen en Kitten (VLK) is de brancheorganisatie voor de lijm- en kitindustrie. Deze industrietak werkt met name business to business met als belangrijke sectoren industrie, bouw en verpakkingen. De VLK vertegenwoordigt naar schatting ca. 75% van de lijm- en kitverkopen in Nederland.
Met alle activiteiten werkt de VLK aan de volgende missie:
 De VLK vertegenwoordigt de lijm- en kitindustrie in Nederland en bewaakt een Europees level playing field voor haar technische en economische belangen.

Voor de aangesloten bedrijven is de VLK:

  • aanspreekpunt voor de overheid, overheidsorganen zoals inspecties, maatschappelijke organisaties, gebruikers in de markt en andere belanghebbenden
  • woordvoerder voor de industrietak voor werkbare wet- en regelgeving, in Europees en nationaal verband
  • informatiebron en helpdesk voor wet- en regelgeving inzake stoffen, zoals REACH, CLP en inzake bouwzaken, zoals CPR, CE-markering
  • bewaker van het imago van lijmen en kitten, en van de lijm- en kitindustrie
Download de VLK-flyer

Samenwerking

FEICA

Steeds meer wetgeving komt op Europees niveau tot stand. Europa is niet gevestigd in Brussel, Europa is gevestigd in ál haar lidstaten; samen besluiten zij over Europese voorstellen. De VLK is groot voorstander van een gelijk speelveld in Europa en werkt daarom nauw samen met andere nationale brancheorganisaties binnen FEICA (Fédération Européenne des Industries de Colles et Adhésifs). Samen spreekt de industrie met één stem.
De VLK onderhoudt daarnaast ook nauw contact met zusterorganisaties, waaronder Industrie Verband Klebstoffe (IVK).

Mengend Nederland

De brancheorganisaties voor desinfectie- en reinigingsmiddelen (NVZ), cosmetica (NCV), spuitbussen (NAV), lijmen en kitten (VLK), en verf en drukinkt (VVVF) zijn in 2020 een samenwerkingsverband aangegaan onder de naam Mengend Nederland. De organisaties slaan de handen ineen voor duurzame en veilige productie in Nederland en voor verantwoord gebruik van hun producten.

 

VLK-organisatie

Ledenvergadering en bestuur

Het bestuur van de VLK is een afspiegeling van de aangesloten ledenbedrijven. Bestuurders worden benoemd voor een termijn van drie jaar en kunnen daarna worden herbenoemd. VLK's Ledenvergadering kiest de bestuurders uit hun midden. Het bestuur van de VLK bestaat uit:
- Wybren de Zwart (Saba Dinxperlo BV) - voorzitter
- Dirk Breeuwer (Forbo Eurocol)
- Gertjan van Dinther (Soudal BV) - penningmeester
- Rob de Kruijff (Sika Nederland BV)
- Gerrit Jonker (Omnicol)

Secties en technische commissies

Directeuren, managers en experts trekken nauw op met het VLK-bureau bij de uitvoering van de activiteiten. De VLK kent de volgende sectorgroepen en technische commissies (TC):

- Sectie Kitten
- Sectie Tegellijmen
- Sectie Vloerlijmen en Egalisatiemiddelen
- TC Stoffenwetgeving
- TC Kitten
- TC Tegellijmen
- TC Gevelplaatverlijming
VLK-bureau

Lijmen en kitten zijn mengsels, net als verf en drukinkt. De VLK werkt dan ook samen met de Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF). De VVVF verzorgt het branchemanagement voor de VLK en VLK-leden kunnen deelnemen aan industriebrede werkgroepen en bijeenkomsten van de VVVF.

De oprichtingsdatum van de VLK, ontstaan uit de fusie van VNL en de VNVI in 2010, is 1992.

Wat doet de VLK?