Duurzaamheid en lijmen

Bij duurzaamheid moeten de zorg voor mens (people), milieu (planet) en continuïteit (profit) hand in hand gaan. De lijmindustrie werkt aan verduurzaming van haar producten in de lijmen zelf, maar ook bij het productieproces en door verlenging van de levensduur van de gelijmde constructie.

De vloer- en wandtegels in bijvoorbeeld de badkamer moeten langer vastgelijmd blijven dan het knutselwerk van kinderen. Voor uiteenlopende toepassingen zijn er daarom verschillende lijmen ontwikkeld. Bij de hechting van vloer- en wandtegels wordt gezorgd voor een langere levensduur van de constructie, zodat de badkamer lang mee kan en het milieu wordt ontlast.
Niet alleen in gebouwen, ook in de automotive helpen lijmen bij verduurzaming. Doordat lijmen zo licht zijn, zorgen ze ervoor dat auto’s licht van gewicht kunnen blijven en zodoende minder brandstof verbruiken.

Materialen

Lijmproducenten doen al jaren onderzoek naar vermindering van de impact van hun producten op mens en milieu. Daar is inmiddels onderzoek naar biobased materialen voor lijmen aan toegevoegd.

Bindmiddelen

Bindmiddelen in lijmen zijn doorgaans synthetische materialen, in een enkel geval worden natuurlijke materialen gebruikt zoals zetmeel, natuurrubber en caseïne. De prestaties van synthetische bindmiddelen zijn beter ten aanzien van hechting, houdbaarheid en het verwerkingsgemak. Lijmproducenten vervangen gevaarlijke stoffen voor mens en milieu echter zoveel mogelijk. Dat geldt zowel bij synthetische als bij natuurlijke bindmiddelen (deze laatste kunnen ook schadelijk zijn voor de gezondheid).

Vloeistof

De vloeistof in lijmen is water (watergedragen of oplosmiddelvrije lijmen) of vluchtige organische stoffen (VOS-houdende of oplosmiddelhoudende lijmen). De watergedragen lijmen genieten vanuit milieuhygiënisch oogpunt de voorkeur. Organische oplosmiddelen zijn brandbaar en kunnen schadelijk zijn bij intensieve en langdurige inademing. Nadeel van watergedragen lijmen is de veel langere droogtijd.

REACH

De eisen die aan lijmen worden gesteld zijn hoog, maar de benodigde chemicaliën worden met grote zorgvuldigheid ingezet. Lijmproducenten brengen de gebruikte stoffen in kaart, evenals de gevolgen van het gebruik ervan, en zoeken bij een negatieve impact op mens en milieu naar alternatieven. De bepalingen van REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals) zijn hierbij leidend. REACH is een systeem voor registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen die in de Europese Unie worden geproduceerd of geïmporteerd.

Productie

Naast verlenging van de levensduur en aandacht voor de materialen werkt de lijmindustrie ook aan verduurzaming in haar bedrijfsprocessen. Productieprocessen worden regelmatig tegen het licht gehouden ter vergroting van de efficiency en verlaging van de milieu-impact. Energiebesparing is daarbij een continu aandachtspunt.

Om een scherpe blik te houden op veilig en gezond werken heeft de VLK met de VVVF (verf en drukinkt) een veiligheidsbeheerssysteem opgesteld. Bedrijven kunnen dit standaardveiligheidsbeheerssysteem op maat maken voor hun eigen bedrijf.