VLKkitten_vk

Kies de juiste kit voor het beste resultaat

Duurzaamheid en kitten

Duurzaam ondernemen gaat uit van een optimum tussen zorg voor het milieu (planet), de mens (people) en continuïteit (profit). Er zijn vele wegen naar duurzaam ondernemen en duurzaam bouwen. Het kan per product, per bedrijf en per bedrijfstak verschillen. De kitindustrie werkt aan verduurzaming in haar producten, de materialen en de productieprocessen.

Constructie

Isolatie

Kitten verbeteren de isolatie tegen zowel wind als water. Ze dragen zo in belangrijke mate bij aan verduurzaming van de constructie, aan vergroting van het wooncomfort en aan energiebesparing.

Vochtwerend

Badkamers, maar ook zwembaden en wellness baden staan dagelijks bloot aan vocht. Kitten dichten de naden af in muren, vloeren en bij overgangen van verschillende materialen.

Langdurig dicht

De eisen die aan kitten worden gesteld zijn hoog. Zo zijn bijvoorbeeld in vloeistofdichte en vloeistofkerende wanden en vloeren een lange levensduur en een hoog prestatieniveau cruciaal. Door er voor te zorgen dat voegen en naden jarenlang dicht blijven in bijvoorbeeld zuiveringsinstallaties en tankstations, beschermen ze mens en milieu.

 

Materialen

De kitproducenten spannen zich in voor de ontwikkeling van nieuwe producten. Verduurzaming van de producten komt via innovatie tot stand. Een voorbeeld daarvan is de huidige inspanning van grondstoffabrikanten voor biobased materialen in kitten.

REACH

De chemicaliën die in kitten worden gebruikt, worden met grote zorgvuldigheid ingezet. De VLK-leden brengen de gebruikte stoffen in kaart, evenals de gevolgen van het gebruik ervan en zoeken bij een negatieve impact op mens en milieu naar alternatieven. De bepalingen van REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals) zijn hierbij leidend. REACH is een systeem voor registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen die in de Europese Unie worden geproduceerd of geïmporteerd.

Productie

Niet alleen in hun producten ook in de bedrijven zelf werkt de kitindustrie aan verduurzaming van haar bedrijfsprocessen. Productieprocessen worden regelmatig tegen het licht gehouden ter vergroting van de efficiency en verlaging van de milieu-impact. Energiebesparing is ook een continu aandachtspunt.

Om een scherpe blik te houden op veilig en gezond werken in de lijm- en kitindustrie, heeft de VLK samen met de VVVF (verf en drukinkt) een veiligheidsbeheerssysteem opgezet. Bovendien hebben de bedrijven toegang tot een overzicht aan maatregelen die in de sector worden toegepast, zodat bedrijven van elkaar kunnen leren.

 

Kitkokers na gebruik

Waar moet de kitkoker heen na gebruik? Hiervoor zijn twee routes, afhankelijk van de inhoud van de koker:

  • Als de kit in de koker is uitgehard, dan kan het helemaal bij het reguliere afval.
  • Als er nog kit in de koker zit die niet is uitgehard, dan gaat het bij het chemisch afval.