VLKgevel_vk.jpg

Energie-efficiƫnt, solide en circulair

Wetgeving

De lijm- en kitindustrie volgt de Europese wet- en regelgeving op de voet. De VLK houdt de ledenbedrijven up-to-date over geldende wet- en regelgeving en geeft handvatten voor de implementatie ervan. 

REACH

REACH is de Europese verordening (EG/1907/2006) voor de registratie van chemische stoffen en staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen. Een mengsel moet zo veilig mogelijk worden geproduceerd, in de handel gebracht en gebruikt.
Lees verder op ledennet over REACH.

CLP

CLP is de afkorting voor de Europese verordening (EG/1272/2008) voor classification, labelling and packaging. Chemische stoffen moeten op een duidelijke, herkenbare manier worden ingedeeld en geëtiketteerd.
Lees verder op ledennet over CLP-verordening

Overig

Het transport van lijm- en kitproducten is aan strikte regels gebonden en op de productielocatie moeten de zaken goed zijn geregeld. Ook de Europese Biocidenverordening heeft impact.
Lees verder op ledennet over meer wet- en regelgeving