VLKgevel_vk.jpg

Energie-efficiƫnt, solide en circulair

Europese Green Deal

De Europese Commissie beschrijft in de Green Deal hoe zij in 2050 wil bereiken dat Europa klimaatneutraal is. De Green Deal is de groeistrategie voor Europa waar geen uitstoot van broeikasgassen meer is, wel economische groei maar zonder grondstoffen uit te putten, en een eerlijke en welvarende maatschappij.

De Europese Green Deal heeft vier hoofdpijlers:

  1. Klimaatneutraal: transitie naar een CO2-vrije economie in 2050
  2. Beschermen biodiversiteit: de natuur beschermen en achteruitgang van ecosystemen keren
  3. Realiseren circulaire economie
  4. Koersen op nul-emissie

De Europese Green Deal mondt niet per se uit in extra wet- en regelgeving, maar zal worden geïncorporeerd in de huidige Europese verordeningen (regulations) en richtlijnen (directives). Als een verordening of richtlijn aan herziening toe is, dan wordt die in lijn gebracht met de uitgangspunten van de EU Green Deal. Dat betekent bijna altijd een aanscherping van bestaande wet- en regelgeving.

Lees meer over de Europese plannen in de EU Green Deal