VLKgevel_vk.jpg

Energie-efficiƫnt, solide en circulair

Arbeid

De VLK hecht belang aan eigentijdse arbeidsvoorwaarden en goede arbeidsomstandigheden. De brancheorganisatie ontwikkelt daarvoor hulpmiddelen, vaak samen met andere partners.

Veilig en gezond werken

Veilig en gezond werken is een belangrijke pijler binnen de lijm- en kitindustrie. VLK-leden kunnen gebruiken van tools die specifiek voor de industrietak zijn ontwikkeld.

Veiligheid Voorop

De industrie werkt niet alleen aan arbeidsveiligheid, maar ook aan veiligheid in de bedrijven. Leden van de VVVF en van de VLK hebben daarvoor een veiligheidsbeheerssysteem ontwikkeld. Hierbij wordt aangehaakt op het landelijke initiatief Veiligheid Voorop.  

INVECO

Daarnaast kunnen VLK-leden gebruik maken van hulpmiddelen die de VVVF heeft ontwikkeld, zoals het systeem van interne veiligheidscodering (INVECO) voor de achterban opgesteld.